Videos

Toms Tech Report
Wishon Golf har gjort ett antal videos, för att utbilda golfare om vad som är fördelaktigt med en “custom fitting”. Tydliga mätbara resultatförbättringar, tack vare en ordentlig”custom fitting”.

Här visas klubbor, Tech Reports, Tom Wishons förklaringar mm