Reparation & Klubbmakeri Kurser 2019

V47 2019, har vi  Basic Kurs & Basic Plus Kurs-V47-2019

Basic kursens mål är att få en grund i vad som man skall kunna i en (golf)verkstad.

Basic Kurs V47 2019

….

Basic Plus kursens mål är att öka på kunskapen i kunna laga och reparera klubbor. Samt att få extra tips på hur skapa/reparerar klubbor, på “rätt” sätt.

Basic Plus Kurs V47 2019